شیخ رضا طالبانی استاد بی نظیر هجو کوردی است که توانسته است به زبان های کوردی ، فارسی ، عربی و ترکی شعر بسراید . شیخ رضا طالبانی بیشتر با هجویاتش شناخته شده است. شما می توانید به صورت رایگان و از طریق لینک زیر دیوان اشعار و هجویات شیخ رضا طالبانی را دانلود کنید. […]