« عمارت احمدزاده » شماره ثبت: ۲۸۳۷ تاریخ ثبت: ۱۶/۸/۱۳۷۹ قدمت: پهلوی موقعیت: سنندج، خیابان نمکی، محله آغازمان مختصری راجع به بنا: این بنای تاریخی که دوره ساخت آن متعلق به اوایل دوره پهلوی است ومساحت حدود۲۰۰۰مترمربع دارد، شامل ۵۰۰مترعرض و۱۴۰۰مترمربع اعیان که درچهاراشکوب باطرح واسلوب معماری ایران ومتاثرازمعماری آذربایجان وحیاط کوچک وبخش مسکونی ودرخیابان […]