اثر تاریخی مشهور به قلعه زیویه در فاصله تقریبی ۵۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر سقز و یک کیلومتری شمال روستایی موسوم به همین نام بر روی تپه‌ای طبیعی قرار گرفته است. این تپه که یکی از تپه‌های منفرد منطقه نیز بشمار می‌آید در بخش قاعده آن دارای سطح نسبتاً وسیعی به مساحت ۴۰ هکتار است […]