رَوانسَر یکی از شهرهای استان کرمانشاه در غرب ایران است. این شهرستان همراه با سه شهرستان پاوه، جوانرود و ثلاث باباجانی تا سال ۱۳۶۹ همگی شهرستان پاوه و چوانرود نامیده می شدند. این شهر مرکز شهرستان روانسر است. وجه تسمیه نام این شهر به سبب وجود سرآب و رود قره‌سو از آنجا سرچشه می‌گیرد، روان […]