رۆژێ له‌ رۆژان  دیم کاسه‌  سه‌رێ          له‌ گۆرێکی کۆن   هاتبووه‌    ده‌رێ   مووچڕکێکی سه‌خت  له‌شی داگرتم          بیرکردنه‌وه‌،      له‌وێ      ڕایگرتم   ئه‌م کاسه‌ سه‌رێ رۆژێ  له‌ رۆژان          خاون بیروهۆش له‌چرخ  و  ده‌وران   ئاخۆ چ لاوێ   چ کچه       جوانێ          یا  پیر یا جه‌وان چه‌رخ  و  ده‌ورانێ   ئه‌ومێشکه‌ی  له‌ ناو ئه‌و کاسه‌سه‌ره          پر  هیوا ئاوات    کام     […]