ئیمشەو قیبلەکەم لە من کەفتەن دوور دوور بۆ لە دیدەش دیــدەم بیـــــەن کوور ئــیمشــــه‎و نــــازارم لــه‎مـــــن پـــیـــواره عه‎قـــل و فـــام مـــن بیـــــه‎ن ئــــــاوارە ئـیمـــــشـــەو قیبلەکەم دنیا و دینەکــەم مەحــبــــووب شـــیریـــن مەهجەبینەکەم بـــــاڵـــای زەریـــفـــــش لێــــم نادیـــــارەن کـــــۆرەی دەروونــــم شـــــــەرارەی نــارەن ————————— میرزا عەبدولقادری پاوەای کوڕی ” کوێخا موحەممەد ” لە ساڵی ۱۲۶۶  کۆچی مانگی لە بنەماڵەیەکی […]