دەف ، ئەم دەنگە بەهەشتیەیە ی کە ئاوێتەیە بە جوانیەکانی یادی خودا و تەنیا و تەنیا لەسەر پەردەی ئاسمان ، هەر لەوێ کە عەشق و ئەوین تەنیا واتای ڕاستەقینەی عەشق و ئەوینە ئەتوانیت بیژەنیت. ئەبێت پەنجەیەک بە نیانی نیگای یەزدان و بە پتەوی فەرمانی ئەو ببێت تاکوو ئەم دەف وەکوو دەف خۆ بنوێنێت ، جا […]