نمونەیەک لە چەن پەندێکی کۆنی باب و باپیرانمان دەوڵەمەندی بەدڵە بە ماڵ نییە، گەورەیی بە عەقڵە بە ساڵ نییە. ئاغای گوندی ڕێی بە گاوانی گوندی دەکەوێ. بار بە لاباران قەت ناگاتە ھەواران. ئیشی بەپینەو پەڕۆ ھەر دەگاتە نیوەڕۆ. جوێن مەدە بە باوکی سەگم، جوێن نەدەم بە باوکی بەگت. ئەگەر بتەوێت لەناو سواران دیاربیت وراغت تێر […]