نیگات ئالووده‌ی شه‌ڕاوی کردم زولفی تۆ فێری شه‌وڕاوی کردم عومرێک به‌ باشی ژینم برده‌ سه‌ر چاوت به‌ جارێ خه‌راوی کردم نێچیری من بوون ئاسکی شوخ و شه‌نگ چاوی غه‌زالت خۆی ڕاوی کردم وتم: وه‌سڵی تۆ ده‌رمانی ده‌رده‌ ئیشاره‌ی سه‌ری بڕاوی کردم هێنده‌ مه‌ستانه‌ چاوت ده‌نۆڕێ تا تووشی یه‌خه‌ی دڕاوی کردم له‌ ڕێگه‌ی عیشقا نه‌ما دڵ […]