چاوله‌چاوت ناترووکێنم نیگام چۆله‌که‌ی ترساوی بێ لانه‌یه‌ هه‌ربه‌ته‌نیا له‌نێدارستانی چڕی نیگای تۆدا ئارام ئه‌گرێ سه‌یرم بکه‌ چاوله‌چاوم مه‌ترووکێنه‌ هه‌تاکوو شه‌و چونکه‌ چاوم چه‌ندماندووبێ چه‌ندبێزارودڵشکاوو وسه‌دپاره‌بێ هه‌رشه‌ودابێ چیرۆکێکی تازه‌ی پێیه‌و مه‌له‌کانی دارستانی نیگات به‌ئارامی ئه‌کاته‌خه‌و.