مامۆستا گۆران

شیعری پایز – ماموستا گوران پایز! پایز بووکی پرچ زەرد من مات تۆ زیز ھەردوو ھاودەرد من فرمێسکم، تۆ بارانت من ھەناسەم، تۆ بای ساردت من خەم، تۆ ھەوری گریانت دوایی نایە دادم دادت پایز پایز گەڵا رێزانت ھەوری ماتی ئاسمانت لەبر کزەی بای سەر تەزێن لە گەڵ گەڵای درەختا ئەژین بەڵام قورسە زۆر بە […]