تایێکی ڕیشه‌یی دڵ، به‌ نووکی غه‌مزه‌ دادا ده‌ستێکی بۆ سه‌ما برد ڕووبه‌ندی ماهی لادا نافه‌ی گوڵی عه‌یان بوو، عه‌تری به‌ ده‌م سه‌با دا باریک و لووس و ناسک، دوو زولفی خاوی بادا وه‌ک شاخی گوڵ به‌ لا دا، شیرین ته‌شی ده‌ڕێسێ! به‌ عیشوه‌ زولفی لادا، له‌ سه‌ر عیزار و زاری دوگمه‌ی یه‌خه‌ی ترازا، بزووت هه‌وری […]