له ئاسۆیه کی دووره ده ست ئاوابوو زه ردی پایزی ده تگوت بووکێکی بێ نازه په رده جێ دێ ڵێ به زیزی *** په ڵه هه ورێکی چڵکنه گرتی سووچێکی ئاسمان گه ڵای زه ردی دارێک وه ری زریان بردی به ره و نه مان *** جووتێک کۆتری سه ر به کڵاوه هه ڵکورماون له […]