دڵـــم تەنگە وەکو خونچەی دەمی تۆ ســـەرم گێـژە لەگێژی پەرچەمی تۆ دڵ و گیـان و ژیانم دا بە ماچــــێک وتت پێــک نایە زۆری من و کەمی تۆ لە چەشنــی ئاگرن کوڵمی گەشی تۆ لە مار حەسـتەم ترن پرچی ڕەشی تۆ بڵێم وەک چی دەچێ؟ هەر گوڵ دەزانم لــەگوڵ ناســکترە ناسک لەشی تــۆ   هەژار موکریانی