تۆ کە دەستە گچکەکانت بەرگەی شەپۆلی تووڕەی زەریا ناگرێت ، تۆ کە جەستەت بە پێجەوانەی بوونت سووکە بەرگەی هەڕەشەی دڕندەی گورگەهارەکانی مێژووی ڕەش ناگرێت بۆ هەنگاوی خاوێنت سپاردە نیگای ڕەشی ژیان بۆ بوونت کرد بە تابووتی هەزار ناوی بێ نیشانی رۆژنامەکان؟! باشە ، زۆر باشە کە تەنانەت ساڵی جارێک جیهان بە مەرگی تۆ و هەزارانی […]