چراغ قوربانەن، چراغ قوربانەن غەیری تۆ پەی کەس قوربان نیەنان چراغم بە چین، چراغم بە چین ئەرچینی زوڵفت بدەو بە ماچین چراغم شەندی، چراغم شەندی تو توخمی ھیجران وە بەختم شەندی چراغم بێ تۆ گوڵانی وەھار مەیان وە دیدەم چون نەشتە ھەزار چراغ یانێ چێش، چراغ یانێ چێش ئی چەم ئێشایتە پەی تۆ یانێ چێش […]