شیعری کوردی – جه لال مه له کشا – کارتە پۆستاڵ ھەڤاڵەکانوتم پیرۆزباییتان لێ بکەمبەھار دێت وشێعرێک تازە بھۆنمەوە بۆ کوردستان!وتم بە جوانترین وشە نەورۆز بکەم بە ملوانکبۆ گەردنی بەرزی کوێستان!زۆر ھەوڵمدابۆتان بڵێم شێعرێکی تەڕھەزار وشەم ڕست کرد و ھەرنەھاتە بەر!پەنام بردە بەر پیکاسۆگرینیکای بۆم ڕەسم کرد و وتی ھانێوتم لۆرکا ئەی تۆ، وتی:شێعرەکانملە کاستیلا […]