ئێوە ئەتوانن لە ڕێگای لینکی ژێرەوە و بە خۆڕایی دیوانی شێعرەکانی مامۆستا مارفی ئاغایی ، شاعێری جوانەمەرگی کوردستان و شاری جوانی نەغەدە دابەزێنن.   شما می توانید از طرق لینک زیر و به صورت رایگان دیوان اشعار شاعر ناکام کردستان ” استاد معروف آقایی ” را دانلود کنید.   Download   ژیان نامە : ”  […]