به نام خدا حامدمحمد جوشنی متولد۱۳۵۳سقزکاردانی ادبیات فارسی معلم، شاغل در مدارس غیردولتی آغاز فعالیت های فرهنگی هنری از مقطع ابتدای در عرصه ی سرود وتاتردانش آموزی تا سال های اخیر به عنوان بازیگر ، مربی و داور جشنواره های دانش آموزی. آغاز فعالیت هنری در عرصه ی فیلم و تلویزیون ۱۳۸۲درشبکه استانی کردستان . در این راستا، قالب طنزسرلوحه فعالیت های هنری نامبرده می باشد اوباشبکه های تلویزیونی کردستان، مهاباد، آزربایجان غربی، سحر، وشبکه ی سراسری نسیم همکاری کرده است.به طورکلی بیشترکارهای خود را نویسندگی و کار گردانی نموده است. نگاهی اجمالی به فعالیت های مختلف درعرصه ی فیلم و تلویزیون: ۱- بازیگری، نویسندگی و کارگردانی میان پرده های طنز از سال ۱۳۸۲تا۱۳۹۴در برنامه ها ترکیبی(شب بخیر کوردستان،چه پکه گول، هاوینه هه وار،گه لا ویژی کردستان ، پاییزان ،چریکه ی شه وو…..) ۲- ساخت سرورد های نمایشی طنر باساختاری انتقادی درتم و زمینه های مختلف به تعداد۵۰سرود نمایشی طنز در تایم های ۶دقیقه ای

۳- ساخت مجموعه کوتاه طنزبه نام های ۱- بوخچه خه به ر۲-شارچ خه به ر۳- بی وینه۴- مستند گزارشی های کسب و پیشه ۵-سیر تاپیاز ۴- بازی در مجمه عه ها ی تلویزیونی: ملوزم (شبکه ی مهاباد) ۲- کا گوله عضوجدید اپیک(کردستان)۳-ئاغای خه و خوش(کردستان) ۵- ساخت دو فیلم داستانی طنز ۱- هیره لماسی(پخش در شبکه ی خانگی) ۲- گولمه ز(مرحله ی تدوین) ۶- مجری گری قسمت قصه گویی در برنامه تلویزیونی رادیو سنه ۷- فعالیت و همکاری با شبکه های تلویزیونی ۱- شبکه ی استانی کردستان۲-شبکه مهاباد۳-شبکه سحر۴-شبکه ی سراسری نسیم ۸- ساخت دوربین مخفی ومیانپرده برای شبکه ی سراسری نسیم ۹- -نویسندگی فیلم نامه ی طنز به سه ر هاته کانی ئاغای که مالی (در۳۰قسمت تلویزیونی)۲-سریال پلتوک ۱۰- نویسندگی نمایشنامه های کودکانه ۱- قاقا خان (کاردوم جشنواره شهر وند در سقز و لاهیجان به کارگردانی وریا شاکری) ۲-میلوره(اجرای عمومی) ۳-سلیمون(رتبه ی اول تاتر عروسکی جشنواره دانش آموزی استان کردستان) ۴-مریشکه زه ردو مام ریوی(رتبه ی اول تاترعروسکی جشنواره دانش آموزی مرحله ی استانی) ۵- به بری پیرو پیاوی ژیر (رتبه ی اول جشنواره دانش آموزی استان) ۶- به رخوله و گورگه (اجرای عمومی) ۷-گوله کانی باخچه ی کایه(اجرای عمومی) ۸-فروکه یه ک له ئاسمانو تیده په ریت(ترجمه ازفارسی)

نویسنده : admin

مشاهده همه نوشته ها

نوشته های مرتبط

ارسال یک پاسخ

نام * تارنما

*

پر فروش ترین محصولات

هه نبانه بورینه
دیوانی ماموستا هیمن
دیوانی ماموستا قانع
دیوانی ماموستا شیرکو بیکس

تاییدیه سامانه ی ساماندهی

logo-samandehi

تاییدیه درگاه پرداخت

تبلیغات

Statistics